Privacystatement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

D.S.F.A KONG kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van D.S.F.A KONG, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan D.S.F.A KONG verstrekt. D.S.F.A KONG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom D.S.F.A KONG gegevens nodig heeft

D.S.F.A KONG verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan D.S.F.A KONG uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit contributie aanvragen.

Hoe lang D.S.F.A KONG gegevens bewaart

D.S.F.A KONG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

D.S.F.A KONG verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van D.S.F.A KONG worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. D.S.F.A KONG gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

D.S.F.A KONG maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van D.S.F.A KONG bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan D.S.F.A KONG te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. D.S.F.A KONG heeft hier geen invloed op. D.S.F.A KONG heeft Google geen toestemming gegeven om via D.S.F.A KONG verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kongfreerundelft@gmail.com. D.S.F.A KONG zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

D.S.F.A KONG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van D.S.F.A KONG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door D.S.F.A KONG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met D.S.F.A KONG op via kongfreerundelft@gmail.com. www.kongfreerun.nl is een website van D.S.F.A KONG. D.S.F.A KONG is als volgt te bereiken:

Postadres:

Vestigingsadres:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon: +31 6 14027925

E-mailadres: kongfreerundelft@gmail.com